Popis

Souhrnné informace o učebnách využívaných při výuce studentů PEF a informace o správě učeben Tech@PEF.

Vytvořit ze šablony


Rozložení učeben Q

učebna

ústav

patro

Více počítačů

Q11

ÚI

1

ano

Q12

ÚI

1

ano

Q13

ÚI

1

ne

Q14

ÚMA

1

ne

Q15

ÚI

1

ne

Q16

ÚI

1

ne

Q21

DPEF

2

ne

Q22

ÚE

2

ne

Q23

ÚPHV

2

ne

Q24

ÚF

2

ano

Q25

ÚPHV

2

ne

Q26

ÚUD

2

ano

Q27

ÚMO

2

ano

Q28

ÚUD

2

ne

Q31

ÚF

3

ne

Q32

ÚE

3

ne

Q33

ÚPHV

3

ano

Q34

ÚSO

3

ano

Q35

ÚPE

3

ano

Q36

ÚSO

3

ano

Q37

ÚSO

3

ano

Q38

ÚMO

3

ne

Q41

ÚPHV

4

ne

Q42

ÚPE

4

ne

Q43

ÚMA

4

ne

Q44

ÚPE

4

ne

Q45

ÚMA

4

ne

Q46

ÚUD

4

ne

Q47

ÚI

4

ano

Q48

ÚE

4

ne


Recently Updated


Přehledy

Řazení

Učebny můžete řadit podle jednotlivých sloupců sestupně i vzestupně.

Základní přehled


Přehled podle ústavů

Učebny PEF

Děkanát PEF

Ústav ekonomie

Ústav financí

Ústav informatiky

Ústav managmentu

Ústav marketingu a obchodu

Ústav podnikové ekonomiky

Ústav práva a humanitních věd

Ústav statistiky a operačního výzkumu

Ústav účetnictví a daní


Učebny AF

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Přehled podle pater

1. podzemní podlaží

1. nadzemní podlaží (Přízemí)

2. nadzemní podlaží (1. patro)

3. nadzemní podlaží (2. patro)

4. nadzemní podlaží (3. patro)

5. nadzemní podlaží (4. patro)