Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Věnujte prosím pozornost tomu, na které učebny se hlásíte

Tento návod je univerzální pro přístup k učebnám přes RDP. Ne všechny učebny PEF ale umožňují tuto službu využít. Informujte se prosím nejprve u svého vyučujícího nebo oddělení Tech@PEF, jestli je přístup přes RDP možný. 

Postup pro připojení v operačním systému Windows 10

 1. Připojte se k VPN, návod můžete na https://oit.mendelu.cz/podpora/site/24970-virtualni-privatni-sit.

 2. Klikněte na Start a vyhledejte aplikaci „Připojení ke vzdálené ploše“, případně „Remote Desktop Connection“ v anglické verzi Windows.

 3. Zadejte celý název stanice na kterou se chcete připojit, tedy včetně  .mendelu.cz. Například připojení ke stroji smudla05, který se nachází ve studovně zadejte „smudla05.mendelu.cz“.

 4. Přihlaste se pomocí Vašich přihlašovacích údajů do UISu. Přihlašovací jméno zadávejte ve formátu „AD\Vas_login“.

 5. Potvrďte certifikát stisknutím „Ano“.

 6. Nyní by mělo být vytvořeno zabezpečené připojení k Vámi zvolenému počítači. Přihlaste se a můžete pracovat. Po skončení práce se prosím odhlaste.
Postup pro připojení v operačním systému macOS

 1. Nejprve musíte vytvořit SSH tunel na počítač, na který se chcete přihlašovat. Toto uděláme prostřednictvím aplikace Terminál, do které musíme spustit následující příkaz:

  Příkaz pro vytvoření SSH tunelu
  ssh "login"@akela.mendelu.cz -L 3389:"nazev_pocitace_ke_kteremu_se_prihlasuji":3389

  Místo "login" zadejte Váš login do UISu, např. xnovak98 a místo "nazev_pocitace_ke_kteremu_se_prihlasuji" zadejte celý název stanice, na kterou se přihlašujete, např. lumpik23.mendelu.cz.

 2. Aplikace Terminál nás vyzve k zadání hesla - zadáme heslo do UISu (berte prosím na vědomí, že Terminál nezobrazuje místo zadávaných znaků hvězdičky ani jiné zástupné znaky) a potvrdíme stiskem klávesy Enter.
 3. Úspěšné připojení poznáme podle toho, že se nám v okně Terminálu objeví výstup, podobný následujícímu obrázku:
 4. Z App Store nainstalujte aplikaci Microsoft Remote Desktop a spusťte ji. 
 5. Kliknutím na ikonku + přidejte nový stroj.
 6. Do názvu stroje zadejte localhost. Stroj přidejte kliknutím na tlačítko Add. Volitelné: Na záložce Display zrušte zaškrtnutí pole "Start session in full screen" a nastavte si rozlišení (Resolution), které představuje velikost okna, ve kterém budete s cílovou stanicí pracovat. Doporučujeme nastavit menší rozlišení než je aktuální rozlišení Vašeho displeje. 
 7. Na přidaný stroj dvakrát klikneme a spustí se nám okno, do kterého zadáme přihlašovací údaje do UISu a potvrdíme. Případná další okna potvrdíme stiskem tlačítka Continue. 
 8. Nyní by mělo být vytvořeno zabezpečené připojení k Vámi zvolenému počítači. Přihlaste se a můžete pracovat. Po skončení práce se prosím odhlaste.


How to connect in macOS

 1. Create SHH tunnel for the computer which you want to connect to. This is able using the Terminal application by this command:

  Příkaz pro vytvoření SSH tunelu
  ssh "login"@akela.mendelu.cz -L 3389:"computer_name":3389

  Instead of “login” enter your UIS login(username) (for example xnovak98) and instead of “computer_name” enter the whole name of the computer, which you want to connect to (for example lumpik23.mendelu.cz). 

 2. Application Terminal ask you to enter your password (UIS password) and confirm by pressing ENTER. Please be aware that the Terminal app do not display anything (neither star nor character) when you are entering the password.
 3. If the connection is successful you see similar output as at the picture below:
 4. Install the application Microsoft Remote Desktop from the AppStore and run it. 
 5. Add computer by clicking at the icon “+” and chosing “Add PC”.
 6. Fill the form as at the figure below. Optional: At the tab “Display” cancel the “Start session in full screen” settings and set the Resolution, which defines the size of the window where you will work with the connected computer. We recommend to set lower resolution than the actual resolution of your display.  
 7. Double-click at the added computer and fill in the login data into UIS and confirm. Other windows if any only confirm by Continue.  
 8. Now should be created secured connection to the required computer. You would be able to login and start to work. Please log out yourself after you finish your work.