Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Czech

Popis

English (US)

Summary

Výňatek
Czech
Dozvíte se jak se připojit pomocí Vzdálené plochy Windows ze svého počítače na počítač v učebně.
English (US)

You will learn how to connect to classroom PC's Remote Desktop form your Windows computer.

Czech
Tip
titleVěnujte prosím pozornost tomu, na které učebny se hlásíte

Tento návod je univerzální pro přístup k učebnám přes RDP. Ne všechny učebny PEF ale umožňují tuto službu využít. Informujte se prosím nejprve u svého vyučujícího nebo oddělení Tech@PEF, jestli je přístup přes RDP možný.


English (US)
Tip
titlePay attention to which classrooms are you connecting to

This guide is common for classroom RDP access. Some classrooms may not allow to use this service. Ask your teacher or Tech@PEF department about access possibility.

Obsah
maxLevel3


Czech

Připojení pomocí Vzdálené plochy Windows

English (US)

Connecting to Windows Remote Desktop


Czech
Vzdálená plocha Windows vám umožní se připojit na počítač v učebně PEF.
English (US)

Windows Remote Desktop allows you to connect to a computer in FBE classroom.


Informace
titleVPN
Czech
K připojení mimo univerzitu budete potřebovat připojení k VPN, návod najdete zde: https://oit.mendelu.cz/podpora/site/24970-virtualni-privatni-sit.
English (US)

You will need VPN connection to access RDP from outside of the university. VPN guide can be found here: https://tech.mendelu.cz/en/27691-virtual-private-network.

Czech
Varování
titleOdhlášení

Po skončení práce se prosím odhlaste. Pokud pouze zavřete okno Vzdálené plochy Windows, tak se přihlášená relace neukončí a veškeré otevřené programy zůstanou spuštěny, jako při uzamčení relace. To může později způsobit problémy dalšímu uživateli, protože aplikace jsou již využívány.


English (US)
Varování
titleLogout

Log out after finishing your work. If you close the window, your remote session will not terminate and all your open programs will remain there, same as with locking your session. This may lead to problems for other users, because the applications are used by you.

Obsah podle štítku
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
excludeCurrenttrue
cqllabel = "navod" and label = "vzdaleny-pristup" and space = "TECH" and type = "page"

Czech

Krok 1: Spuštění Vzdálené plochy

English (US)

Step 1: Launch Windows Remote Desktop


Czech
 1. Klikněte na Start.
 2. Vyhledejte a spusťte aplikaci Připojení ke vzdálené ploše, případně Remote Desktop Connection v anglické verzi Windows.
English (US)
 1. Click on Start.
 2. Search for Remote Desktop Connection application (or Připojení ke vzdálené ploše in czech Windows version) and launch it. 


Section
Column


Column


Czech

Krok 2: Výběr počítače

English (US)

Step 2: Computer selection

Czech
 1. Zadejte celý název stanice na kterou se chcete připojit.
 2. Volitelné: Kliknutím na šipku vlevo dole si můžete zobrazit možnosti například pro zobrazení (nastavení rozlišení a počet monitorů).
 3. Klikněte na tlačítko připojit.
English (US)
 1. Insert complete name of the computer you want to connect to.
 2. Optional: Clicking on the arrow on the left gives you additional options, i.e. to change resolution and number of monitors used.
 3. Click on the connect button.
Czech

Příklad

Pokud se chcete připojit na počítač smudla05 ve studovně PEF, musíte zadat jeho jméno i s doménou mendelu.

English (US)

Example

If you want to connect to a computer named smudla05, you have to enter it's name with mendelu domain name.


Žádné formátování
smudla05.mendelu.cz
Section
Column

ColumnCzech

Krok 3: Přihlášení

English (US)

Step 3: Login

Czech
 1. Vyplňte přihlašovací jméno. Jméno účtu je stejné jako login v UIS. Před jménem musí být uvedena doména AD.
 2. Vyplňte heslo stejné jako v UIS.


English (US)
 1. Type in your login name. The account name is identical to the one in UIS. You need to prepend the AD domain name.
 2. Type in your password. Identical to UIS password.
Czech
Informace
titleZpětné lomítko

K napsání zpětného lomítka můžete na české klávesnici použít klávesovou zkratku Pravý Alt + Q nebo Levý Alt + 92.

English (US)
Informace
titleBackslash

You can write backslash by using keyboard shortcut Left Alt + 92.

Section
Column

Column


Czech

Krok 4: Certifikát

English (US)

Step 4: Certificate

Czech
 1. Potvrďte tlačítkem Ano dotaz na ověření certifikátu.
 2. Volitelné: můžete zaškrtnout políčko vlevo pro zapamatování volby. Po pravidelné obnově certifikátu budete vyzvání k potvrzení znovu.
English (US)
 1. Confirm the certificate verification dialogue by clicking Yes.
 2. Optional: You can click on the checkbox on the left to remember your choice. Certificates are renewed on regular basis and you will be asked again.


Section
Column

Column


Czech

Krok 5: Přímé přihlášení

English (US)

Step 5: Direct login

Czech
Informace
titleDodatečný krok

Tento krok se na většině učebnových PC již nevyžaduje. Některá PC tento krok stále vyžadují, kvůli specifickým nastavením.

English (US)
Informace
titleOptional step

This step is not required on most classrooms. Some computers may require this step due to specific settings.


Czech
 1. Vyplňte uživatelské jméno stejné jako v UIS (bez domény, pouze samotný login).

 2. Vyplňte heslo stejné jako do UIS.
 3. Přihlaste se.
English (US)
 1. Type in your login name without domain name. The account name is identical to the one in UIS.
 2. Type in your password. Identical to UIS password.
 3. Log in.


Czech

Související články

English (US)

Related articles

Obsah podle štítku
showLabelsfalse
max10
showSpacefalse
sortmodified
excludeCurrenttrue
cqllabel = "navod" and label = "microsoft-windows" and space = "TECH" and type = "page"