Úvod

Informace o Software, který spravuje Tech@PEF.


Správa software


Aplikační Software

Seznam software, který je používán na PEF MENDELU.

Software na učebnách

Software ve správě Tech@PEF je distribuován na fakultní pracovní stanice prostřednictvím systému hromadného nasazení. Software, který je v seznamu uveden, je možné nainstalovat prostřednictvím Centra Softwaru na libovolnou fakultní pracovní stanici. Podmínkou instalace je dostatek volných licencí daného software a souhlas vlastníka licence a splnění podmínek licence.


Aktuality

Upozornění

Sledujte nejnovější změny v katalogu software

Software

Řešení problémů